Flash Back


Bisschop Jerred Kalimba in Nederland

Vanuit de goede kontakten die wij (Jan Dros en Geert van der Veen) hebben opgebouwd met bisschop Kalimba van het bisdom Shyogwe in Rwanda, hebben we hem uitgenodigd om in oktober 2008 in Nederland te komen.

Hij had een vol programma met bezoeken aan het MCL, Friesland College, Universiteit Groningen, Hanze Hogeschool Groningen en Maartens College Haren. Hij weet als geen ander de mensen in zijn omgeving te boeien met zijn open houding, zijn grote kennis en zijn mogelijkheid om de problemen van Rwanda te verbinden aan ontwikkelingen hier in Nederland.

Daarnaast hebben wij hem ook bij ons thuis kunnen ontmoeten, in een meer ongedwongen sfeer. Dit heeft onze vriendschap verder versterkt.
Al pratende met mensen van verschillende organisaties zijn een aantal projecten besproken die nu, een jaar naar dato, verder uitgewerkt zijn.

Zo zijn er de volgende initiatieven:
- Het water- en elektriciteitsproject voor scholen en gezondheidscentra in het bisdom;
- Een mogelijk werk- stagebezoek van cursisten van het Friesland College in mei/juni 2010, om
  waterfilters, zonnepanelen en meubels te maken en die op scholen en gezondheidscentra te  
  brengen en installeren;
- Inrichting van het gezondheidscentrum in Gikomero, met vooral medische apparatuur;
- Een project om met scholen onderwijsmateriaal te maken (afgerond in augustus 2009);
- Een project om een compleet ict-lokaal in te richten op een middelbare school (afgerond in juni
  2009).
- Het uitzenden van stagiaires van de unit Sportstudies van de Hanzehogeschool, ter ondersteuning
  van het sportonderwijs op met name de basisscholen in het bisdom.

Wij werken - mede door uw steun - hard aan deze zaken, samen met de mensen in Rwanda.