Flash Back

Inrichten houtwerkplaats in Gitarama

Citaat uit de Nieuwsbrief van janauri 2010
In mei gaan een 7-tal studenten en 2 leerkrachten van het
Friesland College naar Rwanda om daar een hout- en
staalfabriekje te moderniseren. Vanuit dit bedrijfje, dat ook een
onderdeel is van het bisdom, zullen de schoolbankjes, houten
bureaus, stoelen, tafels, ziekenhuisbedden e.d. worden gemaakt
die nodig zijn voor de nog uit te voeren projecten. De container
waarin de voor het fabriekje gedoneerde machines naar Rwanda
worden vervoert, zal uiteindelijk samen met praktijkleerlingen in
Rwanda worden omgebouwd tot een ICT lokaal. We hebben daar
de naam ConTRainer® voor bedacht. Een tweede leven voor
een afgedankte zeecontainer, uitstekend te gebruiken als
multifunctionele lesruimte zoals een naaiatelier, werkplaats voor
hout- en staalbewerking, noem maar op. Allemaal ter
stimulering en ondersteuning van het praktijkonderwijs.
De studenten van het Friesland college zijn druk doende met de
voorbereidingen.

De werkplaats is er uiteindelijk gekomen. En hoe... met man en
macht zijn de zware machines vanuit de container op hun plaats
gezet. Binnen 12 uur waren alle machines up en running.
Een geweldg resultaat.

Nu 3 jaar later is men nog steeds druk doende om hout te
prepareren voor verdere verwerking. Dat de machines intensief
worden gebruikt blijkt wel uit de eerste reparaties. Gelukkig
kunnen de Rwandezen deze reparaties zelf uitvoeren.