News Flash

Schoon drinkwater in Kagarama
Sinds 2010 zijn we bezig met een drinkwaterproject in het kleine bergdorpje
Kagarama. Maar 15 kilometer van Gitarama, 2e stad van Rwanda, en toch
heel ver van de bewoonde wereld. Het 1500 inwoners tellende dorpje heeft
een basisschool, kerkje, medische hulppost en binnenkort ook een
bronwatertappunt in het dorp. Met behulp van verschillende sponsors en
professionele hulp van een waterexpert hebben we een 2 kilometer afgelegen
bronwatertappunt verlengt naar het dorp. Nu kan men zowel bij het oude
tappunt als in het dorp schoon bronwater inslaan. Omdat het water in een grote
uit Nederland afkomstige bouwpakketwatertank wordt verzameld is het
mogelijk dat meerdere mensen tegelijkertijd water kunnen aftappen wat de
wachttijden bij het tappunt aanzienlijk verkort.

Begin volgend jaar wordt de dispensary (medische voorpost) aangesloten op
de watertank Het water naar de dispensary wordt dan over een afstand van
150 meter zo’n 11 meter omhoog gepompt met behulp van een zonnepomp.
De pomp wordt aangedreven met behulp van zonnepanelen en stroomaccu’s.
Een zeer functionele bijkomstigheid is dat we ook een laadpunt voor
mobieltjes gaan aanleggen waarmee de dispensary ook nog inkomsten uit kan
genereren.
De dispensary wordt hiermee het eerste gebouw in het dorp met stromend
water uit een waterkraan en elektriciteitsvoorziening op zonne-energie.

Pastor Jozef is verantwoordelijk voor de uitvoering. Bernard is projectleider en
bewaker van het budget. De werkzaamheden worden door de dorpsbewoners
zelf uitgevoerd waarmee we één van onze doelstellingen hebben bereikt….. zo
veel mogelijk lokale mensen betrekken bij het project om zo veel mogelijk
armlastige medemensen financieel te laten meeprofiteren van het door
Nederlanders geschonken geld.

Samenwerking met Stichting Water for Everyone
De realisatie van schoondrinkwater in Kagarama is een gezamenlijk project
met Stichting Water for Everyone. Een groot deel van het succes van dit
project is danken aan Leo Groendijk, bezielend voorman van deze stichting.
Zijn kennis op het gebied van watermanagement hebben enorm geholpen de
juiste keuzes te maken tegen zo laag mogelijke kosten.

Via zijn stichting is €.6000,00 opgehaald voor het drinkwater project in
Kagarama. Enkele citaten uit zijn Website www.waterforeveryone.nl
Leden van de PKN kerk van Westergeest, Triemen en Oudwoude hebben het
afgelopen kerkseizoen keihard actie gevoerd voor het Rwanda project van
Water for Everyone en daarmee €.3500 binnengehaald.
Afgelopen zomer hebben Jan Willem Dijk en Piet Mulder, onder begeleiding
van Renze Bil, 24 uren achtereen gefietst in Oostenrijk als supersponsor-
fietstocht voor de stichting Water for Everyone. De prestatie heeft maar liefst
.2500 opgebracht!

Sponsors