Flash Back


Laptops voor Afrika

Passages uit de steunbrief aan vrienden en kennissen (maart 2008)
Op 20 maart ga ik voor drie weken naar Rwanda.
En waarschijnlijk vraag je je nu af:
Wat heeft Jan Dros uit Donkerbroek in Rwanda in Afrika te zoeken?
En, trouwens, wat hebben wij daar mee te maken?
Inderdaad, tot voor kort niets.
Maar intussen dus wel. In elk geval ik en hopelijk jullie ook.
Hoe dat zo komt en hoe dat dan zit?
Dat is het verhaal dat ik eerst moet vertellen, voor ik mijn vraag aan jullie kan stellen.

Geert en ik hadden al enige tijd contact met elkaar en het was eigenlijk niet echt vreemd dat de gedachte zich bij mij nestelde: met mijn ICT-achtergrond kan ik ongetwijfeld een steentje bijdragen. Om Rwandese onderwijzers ‘digitaal’ te maken, wat hard nodig is.
Al snel was de aktie ‘Laptops voor Afrika’ geboren.

Passages uit de bedankbrief (mei 2008)
Toch alweer een paar weken terug uit Rwanda, ben ik eigenlijk nu pas in staat om wat afstand te nemen van mijn ervaringen daar. En jullie daarover dus te berichten., wat ik graag doe. Jullie hebben immers dit project mogelijk gemaakt door met elkaar € 2625,00 op te brengen. Daarmee was zelfs een tweede zending met 12 printers en lesmateriaal mogelijk!

En natuurlijk intussen doen waar ik voor kwam: workshops geven aan 31 leer- en administratiekrachten; een computernetwerk realiseren; een centrale internetverbinding opzetten.
Ik ben diep dankbaar, dat ik hiertoe in de gelegenheid ben gesteld. En die dankbaarheid was en is er zeker ook bij de mensen in Rwanda. Vanuit hun uiterst sobere situatie tonen ze steeds weer de wilskracht om er iets van te maken.
Baten
Opbrengst € 2625

Kosten
Reiskosten € 1165
SDV (vrachtkosten laptops) € 495
SDV (vrachtkosten printers) € 698
Visa, inentingen, medicijnen € 315