Copyright © 2021 by Multimodus Foundation - All Rights reserved - E-Mail: Sobantu@gmail.com


Steven van Campen
Bisschopvan het bisdom Shyogwe in Rwanda

The Multimodus Foundation is sinds 2008 betrokken bij projecten van het Anglicaanse Bisdom van Shyogwe.
Deze samenwerking resulteerde in 2012 in een "Memory of Understanding" waarin steun is toegezegd op het gebied van onderwijs, watermanagement en gezondheidszorg.
Hun werk in Rwanda en met name binnen het bisdom van Shyogwe is van onschatbare waarde voor de lokale bevolking en verdiend alle steun.
Rt. Rev. Jered Kalimba
Comité van aanbeveling
Mr. Wander J.G. Blaauw
rganisatie
A  anbeveling
rojecten
ponsors
Voorzitter Raad van Bestuur Zorgpartners Friesland

Op het verzoek zitting te nemen in het comite van aanbeveling van de stichting Multimodus heb ik volmondig Ja! gezegd.
Het werk van Multimodus moet gewoon gedaan worden. Zonder poespas, zonder overhead, concreet en doelmatig.
De hand aan de ploeg.
Dat spreekt tot de verbeelding.
Het gaat om basisbehoeften van kinderen in een land dat nog veel mist.
De projecten van Multimodus verdienen de steun van velen!