Copyright © 2023 by Multimodus Foundation - All Rights reserved - E-Mail: Sobantu@gmail.com


De Multimodus Foundation is een kleine en efficiƫnte organisatie die met weinig middelen succesvol is op het gebied van onderwijs, arbeidsvoorziening, energie, gezondheidszorg en (drink)water-management.
Momenteel zijn we actief in Tanzania waarbij we samenwerken met het KCMC (Kilimanjaro Christian Medical Centre) in Moshi.
Verder hebben we in 2020 en 2021 twee timmerfabrieken opgezet in Moshi en Kilangala. Dit in samenwerking met de Trijntje Beimers Stichting en het ZZG.
Door o.a. een goede samenwerking met andere (hulp)organisaties zijn we in staat de overheadkosten zeer laag te houden. We willen immers zo veel mogelijk geld inzetten daar waar het het hardst nodig is.
En... zoals gezegd, wij willen er dus nu zo goed voor zorgen, dat we straks gewoon overbodig zijn. U kunt ons daarbij helpen. Want naast de inzet van vrijwilligers is er ook geld nodig. Daar kunnen we nu eenmaal niet omheen. Steun ons!


Jan Sobantu Dros,
Initiatiefnemer van de Multimodus Foundation
Jambo! (Gegroet)
O  rganisatie
Beleidsplan 2020-2023
Onze doelstellingen

De activiteiten van de Multimodus Foundation zijn vooral gericht op het Afrikaanse continent.

Het verbeteren van de basale voorzieningen op het platteland.
Introduceren van interactieve lesmethodes en materialen ter stimulering van het eigen initiatief.
Het realiseren van schoondrinkwatervoorzieningen bij medische posten en scholen.
Het verbeteren van het beroepsonderwijs door het leveren van technische hulpmiddelen en gereedschappen.
Het ondersteunen van lokale hulporganisaties die o.a. vrouwen en ex-gedetineerden helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen.
Het verstrekken van microkredieten t.b.v. kleinschalige lokale initiatieven

Nederlanders en in het bijzonder de jeugd betrekken bij onze acties en bewust maken van de noodzaak minderbedeelden in Afrika te helpen duurzaam zelfstandig te worden.
rojecten
ponsors
anbeveling
anbeveling
anya Juu